ELÁLLÁSI FELTÉTELEK

Elállási jog  (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján)

Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • Levelezési cím: 4034 Debrecen, Olajütő u. 14, Bányavirág Kft.
 • E-mail cím: info@asvany-ekszer.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Amennyiben elállási szándékát írásban jelzi, úgy az elállási nyilatkozat beérkezéséről e-mailen értesítjük.

AZ ELÁLLÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

Bányavirág Kft. a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelheti.

A visszatérítés a fogyasztó által történt fizetési móddal megegyezően történik.  Amennyiben a fogyasztó úgy rendelkezik, a visszatérítés történhet bankszámlára történő utalással is.

Az elállási nyilatkozat beérkezését követően a Szolgáltató minden esetben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval  és pontosítja az elállás folyamatát, részleteit.  A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra:

4034 Debrecen, Olajütő u. 14, Bányavirág Kft.

a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagot nem áll módunkban átvenni!

Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (termék sérült, vagy hiányos) Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés során, nem megfelelő csomagolás esetén bekövetkezett sérülésért Ön a felelős.

Bizonyos esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • Kifejezetten a vásároló kérésére, az Ő általa szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően készített. (pl. egyedi ékszerek)

 

Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 • Címzett:
 • Levelezési cím: 4034 Debrecen, Olajütő u. 14, Bányavirág Kft.
 • E-mail cím: info@asvany-ekszer.hu
 • Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
 • Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
 • A fogyasztó neve:
 • A fogyasztó címe:
 • A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 • Kelt: